جمعه ۱۳۹۱/۰۶/۲۴

ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

صندوق هاي صدقات ميدان آزادي قزوين ساماندهي شد

صندوق هاي صدقات موجود در ميدان آزادي (سبزه ميدان) قزوين توسط سازمان زيباسازي شهرداري ساماندهي شد.

سعيد ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت: به دنبال تعريف پروژه ساماندهي مبلمان شهري موجود در سازمان زيباسازي و همزمان با نصب نرده و گلجاي در ميدان آزادي، جابه جايي و حذف صندوق هاي صدقات در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.

ميزاني هدف از اين اقدام را جلوگيري از ايجاد اغتشاشات بصري و بهبود سيماي شهري، دانست و افزود: در اين راستا اين سازمان با هماهنگي ارگان هاي مرتبط از جمله كميته امداد امام خميني (ره)، اداره بهزيستي و موسسه خيريه ايتام و با انجام بررسي هاي ميداني و مكان يابي صندوق ها، اقدام به جابه جايي اين صندوق ها کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط