مبلمان شهری (نصب نیمکت های بتنی در معابر اصلی و فرعی سطح شهر)

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری مدارس

نورآرایی معابر مختلف سطح شهر

نورپردازی میادین و معابر سطح شهر

پاکسازی بدنه های شهری

تبلیغات محیطی و مناسبتی

نصب و ترمیم تابلوهای معابر شهری

نصب المان های مناسبتی

برگزاری جشنواره های مختلف از جمله جشنواره کافوهای زیبا، تخم مرغ رنگی و کاشی نگاره ها

برگزاری مراسم یلدا و ایجاد مسیر یلدایی

برگزاری سمپوزیوم و سردیس مشاهیر و شهدا