• مبلمان شهری(نصب نیمکت خیابان های سعدی، فردوسی، عدل، شهید بابایی، فلسطین،بلوار مدرس، محله دهنه دیمجو...)

 • نقاشی دیواری( میدان عدل، میدان مینودر شهرک مینودر،مدارس سطح شهر)

 • نورآرایی(بلوار لشگری، بلوار غدیر، خیابان نادری، بلوار آیت الله خامنه ای، درختان میدان ارتش و...)

 • نورپردازی(المان امیرکبیر، پل 9 دی و 7 دی و...)

 • پاکسازی بدنه های شهری

 • تبلیغات محیطی و مناسبتی

 • نصب تاابلوهای معابر شهری

 • نصب المان های مناسبتی

 • فراخوان ایده نوروزی

 • جشنواره تخم مرغ های تزیینی

 • نصب قاصدک(میدان قدس)

 •