شرح وظايف سازمان شرح وظايف سازمان

 

1-     تهيه طرح جامع زيباسازي شهر قزوين

2-     طراحي و ساخت تنديس ها و يادمان ها در ميادين و پاركها در جهت تنظيم ارزش ها و شعائر مذهبي، فرهنگي و ملي و همچنين در جهت تقريب حس زيبايي شناسي در شهروندان با رعايت مقررات مروبطه.

3-     طراحي و ساماندهي ميادين عمومي پاركها و مابر و بلوارها از طريق دسترسي ها براي معلولين، تكميل و اصلاح مبلمان شهري، بهبود روشنايي، تهيه وسايل رفاهي نظير آبخوريها، زباله دانها، ميزهاي پذيرايي.

4-     نظارت بر طراحي و اجراي روشنايي و ساماندهي آن در ميادين و معابر عمومي .

5-     تهيه طرح جامع روشنايي و نورپردازي فضاها، عناصر و نمادهاي شهري و همچنين طراحي و اجراي فواره ها، آب نماها و نورپردازي آن و نظارت بر نورپردازي اماكن عمومي شهر در جهت زيباسازي فضاها.  

6-     طراحي و اجاري طرح هاي مبلمان شهري و انجام كليه فعاليت هاي ساماندهي در راستاي اهداف سازمان.

7-     تهيه دستورالعمل و نظارات در طراحي و اجراء نقاشي و رنگ آميزي، الصاق آگهي بر در و ديوار شهر با رعايت مقررات مربوطه.

8-     تدوين مقررات مربوط به پاكسازي و شستشوي نماها و شيشه هاي ساختمان ها و تأسيسات و ابنيه هاي شهري و نظارت بر اجراي آن .

9-     ساماندهي تابلوهاي خدماتي و تبليغاتي اعم از پزشكي، تجاري و غيره در سطح شهر .

10-   تکميل ابزارهاي تبليغاتي و نيز ايجاد نظم و هماهنگي در نحوه و اجراي تبليغات و تابلوهاي شهري

11-   تهيه و تنظيم مقررات و آئين نامه ها و ضوابط مربوط به تابلوهاي معرف كاربري اماكن، اداري، تجاري، خدماتي، مسكوني و عمومي، تابلوهاي تبليغاتي، پيكره هاي تبليغاتي، صدور مجوز و اخذ عوارض مربوطه.

12-   تدوين آئين نامه نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه ها و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها در راستاي توصيه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر مقررات مربوط به آن و اجراي آن پس از اخذ مصوبه.

13-   پلاك كوبي اماكن و منازل و معابر و درختان واقع در سطح شهر (معابر و پاركها).

14-   کليه اقدامات مربوط به بدنه سازي در نماها و فضاهاي شهري در خصوص زمين هاي بلااستفاده.

15-   کليه اقدامات مربوط به برگزاري مراسم ملي و مذهبي به خصوص مناسبتهاي ويژه در ايام سال.

16-   تهيه و تدوين ضوابط جهت ارائه طرح به دستگاههاي اجرايي شهرداري و ساير ارگانها.

17-   اقدام جهت برخي پروژه هاي عمراني ويژه و ساماندهي فضاهاي شهري شامل ميادين و مراکز محلات و .... .