پروژهاي سال 90 پروژهاي سال 90

 

پروژه هاي سال 1390 :
 
o       طراحي و نصب تابلوهاي معرفي بوستان ها
o       بررسي روش هاي پاكسازي و زيباسازي نماهاي شهري در قزوين و ارائه الگوهاي اجرايي در قالب نقاشي ديواري در سطح شهر
o       طراحي و نصب فلاور باکس در سطح شهر
o       طراحي و نصب سطل زباله در سطح شهر
o       طراحي و نصب نيمکت سنگي در خيام
o       نصب ساعت در ميادين و سطح شهر
o       اصلاح و نصب مجدد پايه چراغ در خيام شمالي
o       نصب تابلوهاي تبليغاتي پل هاي عابر پياده
o       طراحي ، ساخت و نصب تيربرد در سطح شهر
o       ساخت و نصب تنديس «پيرمرد نشسته»
o       طراحي و نصب تابلوي بوستان بانوان «نرگس»
o       نورپردازي مساجد محمد رسول اله و ولايت