علیرضا منجم

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ...

نصب مبلمان شهری در خیابان اصفهان و شهرک دانش انجام شد

منجم، سرپرست شهرداری قزوین: نصب مبلمان شهری در خیابان اصفهان و شهرک دانش انجام شد به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛ منجم اظهار کرد: بر اساس درخواست مردم و اعلام آن...