پروژه ها پروژه ها

بازگشت به صفحه‌ی سایت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

المان هما

المان هما

المان هما(میدان هما) واقع در مینودر

نام پروژه : المان هما

ارتفاع المان: 9متر

انتخاب نام پروژه: هما یا مرغ استخوان خوار به معنی کرکس ریش دار نوعی کرکس بزرگ است که در کوه های مرتفع آفریقا، جنوب اروپا، و آسیا از جمله ایران زندگی می کند. هما در اسطوره های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه اش بر سر هر شخصی بیفتد  به سعادت و کامرانی خواهد رسید.

مجری پروژه: سازمان زیباسازی شهرداری قزوین

موقعیت جغرافیایی: میدان همای مینودر

ناظر پروژه:  سید وحید موسوی

 

 

 

 

 

تصاویر مرتبط