1. پاکسازی بدنه های شهری
 2.  پروژه نور آرایی سطح شهر
 3. نقاشی دیواری مدارس
 4. ساخت بزرگترین بیلبرد کشور
 5. نصب تابلوهای معابر شهری
 6. نصب تابلوهای شهداء
 7. نقاشی دیواری
 8. نصب سیستم روشنایی دهکده طبیعت
 9. استقبال از بهار 95
 10. چاپ و نصب بنرهای مناسبتی
 11. ریسه کشی و نصب پرچمهای مناسبتی
 12. جمع آوری زوائد بصری