دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

قاسمی خبر داد؛

اجرای دیوارنگاره با موضوع تمثال شهید سردار سلیمانی

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: دیوارنگاره با موضوع شهید سردار سلیمانی در دی ماه امسال بر روی دیوار های زیر گذر ناحیه منفصل شهری اسماعیل آباد اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد:  محل اجرای این پروژه ورودی شمالی شهر قزوین، انتهای بلوار سردارسلیمانی، زیر گذر پل ناحیه منفصل شهری اسماعیل آباد است.

وی ادامه داد: موضوع پروژه دیوارنگاره تمثال سردار سلیمانی و طراحی چهره ایشان با شعار "مرد میداناست.

این مدیر شهری یادآور شد: این نقاشی دیواری در دو فاز اجرا شده است که  فاز اول پایان یافته و فاز دوم پروژه آغاز شده است.

 قاسمی افزود: مساحت هر دو فاز این پروژه مجموعا 900 متر مربع است که به تفکیک فاز یک آن 400 متر مربع است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین تصریح کرد که طراحی و اجرای دیوارنگاره شهید سردار سلیمانی توسط کارگروه نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین انجام شده است.

تصاویر مرتبط