پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

مدیرعامل سازمان زیباسازیش هرداری قزوین خبر داد؛

اجرای نقاشی دیواری در مهدیه ناحیه شهری کوثر

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: بر روی دیوارهای مهدیه ناحیه شهری کوثر نقاشی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد: نقاشی دیواری بر روی دیوارهای مهدیه ناحیه شهری کوثر به مساحت 60 متر مربع اجرا شده است.

این مسئول تصریح کرد: موضوع این نقاشی دیواری مذهبی بوده که با هدف افزایش زیبایی بصری این مکان مذهبی و ارائه خدمات به شهروندان ساکن این ناحیه شهری اجرا شده است.

وی ادامه داد: این پروژه در بازه زمانی حدود یک هفته در آذر ماه سال جاری  توسط هنرمندان بومی انجام شده است.

 

 

تصاویر مرتبط