جشنواره نقاشی کودک مهر 1400

  از کودکان شهر قزوین دعوت می شود تا آثار هنری (نقاشی) خود را به اولین دوره مسابقه نقاشی کودک " شهر از نگاه کودک " ارسال کنند .  سازمان زیباسازی شهرداری قزوین جهت آشنایی بیشتر با...