یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خبر داد؛

خاموشی به وقت "ساعت زمین"

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: رویداد " ساعت زمین" همزمان با هفتم فروردین ماه هر سال با خاموش کردن چراغ المان میدان مینودر و با هدف کاهش چالش های زیست محیطی رخ داد.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: رویداد " ساعت زمین" همزمان با هفتم فروردین ماه هر سال با خاموش کردن چراغ المان میدان مینودر و با هدف کاهش چالش های زیست محیطی رخ داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین بیان کرد:  با برگزاری رویداد "ساعت زمین" سال ۱۴۰۰ در روز ۷ فروردین ماه و خاموش کردن تمام چراغ ها به مدت یک ساعت تلاش می‌شود تا زمینیان متوجه چالش‌های زیست محیطی شوند.

وی ادامه داد:  "ساعت زمین" یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که طی آن خانواده‌ها، کسب و کارها و فضای شهری  با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیر ضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به کاهش مصرف انرژی در جهان را به یاد می‌آورند.

این مدیرشهری افزود: "ساعت زمین" ۱۴۰۰ در روز شنبه، ۷ فرردین مصادف با ۲۷ مارچ از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در سراسر جهان برگزار شد که شهرداری قزوین نیز به این پویش پیوست.

تصاویر مرتبط