دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

قاسمی،

دیوار مسجد چهارده معصوم نقاشی شد

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: نقاشی دیواری مسجد چهارده معصوم خیابان حیدری به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان بیان کرد: این نقاشی دیواری با بهره گیری از نقوش شمسه و اسلامی و با موضوع مذهبی بر روی دیوارهای مسجد چهارده معصوم اجرا شده است.

وی ادامه داد: نقاشی دیواری ها با هدف زیباسازی شهر و با موضوعات مختلف توسط هنرمندان  برجسته با نظارت کارشناسان سازمان زیباسازی اجرا می شود که مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.

این مدیرشهری افزود: نقاشی دیواری مسجد چهارده معصوم که در خیابان حیدری واقع شده است بیش از 200 متر مربع مساحت دارد و در بازه زمانی یک هفته در مهرماه امسال اجرا و  دیوارهای این مسجد به نام چهارده معصوم مزین شده است.

قاسمی یادآور شد: جلب رضایت شهروندان و ارائه خدمات مختلف به آن ها از مهم تریناهداف مجموعه مدیریت شهری است که همواره در رأس امور قرار دارد. زیباسازی شهر نیز با این هدف صورت می گیرد.

 

 

تصاویر مرتبط