یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

قاسمی،

به مناسبت هفته نیروی انتظامی شهر فضاسازی شد

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی فضای شهر آماده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان گفت: نیروی انتظامی بازوی قوی تأمین امنیت ملت است که در میان مردم هر جامعه جایگاه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: از همین رو به مناسبت فرا رسیدن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بخشی از فضای تبلیغاتی شهر و سازه های محیطی به این موضوع اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: سازمان زیباسازی شهرداری قزوین با طراحی، چاپ و نصب بنر نسبت به گرامیداشت هفته نیرو انتظامی اقدام کرده است.

تصاویر مرتبط