پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خبر داد؛

پایان طراحی و اجرای نقاشی دیواری دبستان دخترانه شرافت

داریوش قاسمی ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: پروژه طراحی و نقاشی دیواری دبستان دخترانه شرافت با هدف زیباسازی شهری اجرا شد.

داریوش قاسمی ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: پروژه طراحی و نقاشی دیواری دبستان دخترانه شرافت با هدف زیباسازی شهری اجرا شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان بیان کرد: طراحی و اجرای نقاشی دیواری دبستان دخترانه شرافت در مهرماه  امسال با برنامه ریزی و نیازسنجی صورت گرفته اجرا شد.

وی افزود: این پروژه ۲۰۰ مترمربع مساحت دارد و در بازه زمانی یک هفته توسط هنرمندان توانمند قزوینی اجرا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر مرتبط