دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

نتایج داوری جشنواره عیدانه تخم مرغ رنگی سال 99 اعلام شد

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: براساس نظر هیئت داوران این بخش از میان ۲۳۴ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره از صد هنرمند شرکت‌کننده، هیئت داوران آثار ۲۶ هنرمند را واجد شرایط اجرای نهایی در بخش تخم مرغ رنگی جشنواره دانستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی تصریح کرد:  پذیرش آثار هنرمندان منتخبی که مقابل نام آن ها کلمه «مشروط» درج شده است منوط به اعمال نظرات یا اصلاحات مورد نظر هیئت داوران قبل از اجرای نهایی و میدانی است، آنان موظف هستند موارد اصلاحی را انجام داده و به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

این مسئول تصریح کرد: اسامی این هنرمندان به ترتیب حروف الفبا منا ابوالقاسمی، فرید آمالی(مشروط)، بیتا بهنام‌فر، مریم السادات بیرشک(مشروط)، نسترن تاره، زهرا حجت شمامی(مشروط)، زهرا حسینی نسب، خدیجه سادات حسینی، کوثر دلخوش، محمدرضا دلخوش، فائزه زارعچیان(مشروط)، مهسا زرآبادی(مشروط)،حمیده سبحانی فرد(مشروط)، نفیسه سلطانی، حمیده شاهدنیا، زهره شیروانی(مشروط)، غزاله صرافیان(مشروط)، نفیسه ضیائی، سمیرا طیبا(مشروط)، فهیمه طیبا(مشروط)، نرگس غیومیان، فاطمه فیلو، سمیرا لشگری، زهرا نعمتی(مشروط)، نغمه نقاش(مشروط) و اسفندیار نوروززاده می باشد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط