جدول هنرمندان و شخصیتهای اولین سمپوزیوم ساخت سردیس مفاخر قزوین

ردیف

هنرمند

شخصیت

1

هادی ضیاءالدینی

میرعماد قزوینی

2

ملک دادیار گروسیان

علامه علی اکبر دهخدا

3

علی لوایی

سیدعلی اکبر ابوترابی

4

محسن ناصریان

عبید زاکانی

5

نادر قشقایی

شهید رجایی

6

قدرت اله معماریان

شهید حسن پور

7

هادی عارفی منش

شهید ثالث

8

بیژن غنچه پور

شهید بابایی

9

مهدی رنگچی

شهید لشگری

10

ربیین حیدری

عمادالکتاب

11

صالح موسویان

عارف قزوینی

12

علی چراغی

نسیم شمال

13

شاهرخ اکبری دیلمقانی

آیت اله باریک بین

14

رضا ازی محمدی (قزوین)

حمداله مستوفی

15

محمدعلی جمالی (قزوین)

آیت اله علامه رفیعی

 

 

 

 

فهرست کامل شخصیتها:

 1. حمداله مستوفی
 2.  
 3. عبید زاکانی
 4.  
 5. میرعماد حسنی
 6.  
 7. حاج ملامحمدتقی برغانی (شهید ثالث)
 8.  
 9. سید اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)
 10.  
 11. علامه علی اکبر دهخدا
 12.  
 13. عمادالکتاب
 14.  
 15. عارف قزوینی
 16.  
 17. شهید خلبان سرلشگر عباس بابایی
 18.  
 19. شهید محمدعلی رجایی
 20.  
 21. شهید حاج سیدعلی اکبر ابوترابی
 22.  
 23. شهید خلبان سرلشگر حسین لشگری
 24.  
 25. آیت اله باریک بین
 26.  
 27. آیت اله علامه رفیعی
 28.  
 29. شهید حسن پور